Doomsday Preppers

Biography

Doomsday Preppers er en kvartett som spiller lystig musikk dedikert til å minne alle om at selv i undergangen er det plass til jazz.

We are

Richard Köster - trumpet

Johannes Fosse Solvang - trombone

Håkon Norby Bjørgo - bass

Knut Kvifte Nesheim - drums